Спілка споживчих товариств

Новини


26.12.2016

Н О В И Н А

Новації у навчанні

    Враховуючи напрями підготовки молодших спеціалістів у технікумі та концепції його розвитку на перспективу, відповідно до рішення правління облспоживспілки, 29 листопада 2016 року Чернігівський кооперативний технікум змінив назву на Чернігівський кооперативний коледж Чернігівської облспоживспілки.

1

   В листопаді, зокрема, відбулась зміна керівництва закладу: в.о. директора коледжу був призначений кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України, Віктор Петрович Мащенко, який близько 40 років життя присвятив споживчій кооперації області, понад 20 з яких, обіймав посаду заступника голови правління Чернігівської облспоживспілки. Саме його професіоналізм і досвід, на думку правління, нададуть друге життя коледжу і допоможуть втілити найефективніші рішення.

  На зборах Ради облспоживспілки, які відбулись 22 грудня, було прийнято рішення щодо запровадження у Чернігівському кооперативному коледжі галузевого замовлення на підготовку молодших спеціалістів за направленнями підприємств та організацій системи споживчої кооперації області. Також, починаючи з 2017 року, правління ОСС взяло на себе зобов’язання щодо оплати вартості навчання 20 кращих студентів коледжу (за підсумками вступних іспитів).

    Варто зазначити, що активним студентам-відмінникам надається стипендія від правління Чернігівської облспоживспілки. Ця стипендія була заснована з 01.01.2015 року з метою підтримки обдарованих студентів, створення умов для виховання інтелектуальної та творчої еліти системи споживчої кооперації, стимулювання їх на досягнення високих результатів у навчанні, фізичній культурі, спорті й творчих здобутків. Кандидатури на отримання стипендії після здачі сесії обговорюються на спільному засіданні адміністративної і студентської рад технікуму.

   Окрім цього, студентам денного відділення надається право отримати другу спеціальність у коледжі за повним  чи за скороченим терміном навчання з 50% знижкою за заочною формою.

   Також  на базі коледжу діє факультет заочного дистанційного навчання Полтавського університету економіки та торгівлі.

   З січня 2017 року всі бажаючі випускники шкіл міста мають можливість віддати безкоштовні експрес-курси підготовки до ЗНО.

   Це лише тільки початок нових змін, тому всі, хто прагне навчатись і вдосконалювати себе і пізнавати навколишній світ, отримати престижну спеціальність та активно будувати кар'єру, має можливість реалізувати своє бажання у Чернігівському кооперативному коледжі!

 Яна Мартиненко