Спілка споживчих товариств

Інше

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Затверджено

 постановою правління   

                                                                                                         Споживспілки та обкому 

                                                                                                      профспілки працівників

                                                                                                      споживчої кооперації

                                                                                                      03.10.2016 № 98

Положення

про конкурс дитячого малюнка «Моя кооперативна родина»

з нагоди відзначення 150-річчя утворення першого споживчого

товариства в Україні у 2016 році

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Конкурсу дитячого малюнка «Моя кооперативна родина» (далі – Конкурс).

Конкурс дитячого малюнка «Моя кооперативна родина» проводиться серед дітей родин кооператорів Чернігівської області (діти, внуки) з нагоди відзначення 150-річчя утворення першого споживчого товариства в Україні.

1.2. Організатори Конкурсу:

Спілка споживчих товариств «Споживча кооперація Чернігівської області» (далі – Споживспілка) та Чернігівський обком профспілки працівників споживчої кооперації.

1.3. Мета Конкурсу:

1.3.1. Естетичне виховання дітей;
1.3.2. Залучення дітей до заняття художньою творчістю;

1.3.3.Акцентування уваги дітей та молоді як майбутніх працівників системи.

1.4. Завдання Конкурсу:

1.4.1. Оприлюднення інформації про талановитих дітей працівників споживчої кооперації Чернігівської області;
1.4.2. Забезпечення участі в Конкурсі якнабільшого числа дітей;
1.4.3. Розміщення найкращих робіт переможців і учасників Конкурсу у мережі Інтернет на офіційному сайті Споживспілки.

1.5. На Конкурс приймаються художні роботи, що відображають тему: «Моя кооперативна родина».

2. Умови участі у Конкурсі

2.1. Учасниками Конкурсу є діти та внуки працівників споживчої кооперації (далі –Учасники), трьох вікових груп:

перша група - автори робіт віком від 5 до 9 років;

друга група - автори робіт віком від 10 до 13 років;

третя група - автори робіт віком від 14 до 17 років.

2.2. На Конкурс приймаються твори дитячого образотворчого мистецтва (далі - Конкурсні роботи), а саме: малюнки виконані в різних техніках.

2.3. Конкурсні роботи мають бути виконані за тематикою Конкурсу.

2.4. Приймаються лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що відповідають умовам Конкурсу.

2.5. Роботи, надіслані на Конкурс не рецензуються та не повертаються авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує повну згоду з умовами Конкурсу, а також згоду на публікацію твору (конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права у подальшому.

2.6. Роботи можуть бути використані Споживспілкою для виготовлення друкованих матеріалів та тиражування, при організації конференцій, семінарів, нарад, презентацій, виставок, транслювання на телебаченні та передачі у дитячі будинки, реабілітаційні центри, соціальні заклади тощо.

3. Вимоги до малюнків 

3.1. Малюнки повинні бути виконані без допомоги батьків або педагогів та мають відповідати таким вимогам:

3.1.1.  Малюнки можуть бути виконані на будь-якому матеріалі (ватман, картон, полотно і так далі) і виконані в будь-якій техніці малювання (масло, акварель, туш, кольорові олівці, крейда тощо).

3.1.2. Представлені на Конкурс роботи повинні бути не менше формату А4 (210х290) і не більш (420х580).

3.1.3. Роботи не повинні оформлятися рамкою, паспарту, наклейками тощо.

3.1.4. На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або додатком до роботи) необхідно зазначити українською мовою:

назву роботи;

прізвище, ім'я, по батькові та дату народження автора;

місце проживання (повну адресу) автора, контактний телефон;

сферу діяльності батьків;

назву навчального закладу.

3.2. Кількість робіт від однієї особи не може перевищувати 2 малюнків.

3.3. Всі надіслані на Конкурс малюнки стають власністю Журі Конкурсу.

4. Критерії оцінювання конкурсних робіт 

4.1. Конкурсні роботи оцінюються за такими критеріями:

відповідність роботи тематиці конкурсу;

оригінальність та оформлення;

ступінь самостійності автора при виконанні роботи;

якість роботи тощо.

5. Порядок подачі заявки на участь в Конкурсі

5.1. Заявку на участь в Конкурсі, за допомогою батьків, може подати будь-яка дитина з 5 до 17 років за умов праці одного з батьків або подружжя, баби чи діда у споживчій кооперації Чернігівської області.

5.2. Заявкою на участь в Конкурсі є відправлення за адресою: 14013, місто Чернігів, проспект Перемоги, 139, Споживспілка листа, що містить конкурсний малюнок.

Кожна Заявка повинна супроводжуватися короткою інформацією про автора конкурсного малюнка відповідно до вимог зазначених у п.3.1.4. цього Положення. 

5.3. Заявки на участь в Конкурсі визнаються дійсними протягом всього періоду проведення Конкурсу. Учасник має право відкликати Заявку на участь в Конкурсі не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення терміну подачі Заявок.  

6. Терміни та етапипроведення Конкурсу

- 04.10.2016 – нарада про анонсування Конкурсу;

- 10.10.2016 - 31.10.2016 – подача заявок Учасників та збір Конкурсних робіт;

- 01.11.2016 – 04.11.2016 - робота членів журі;

- листопад –  грудень 2016 року - урочисте зібрання, нагородження переможців.

8. Склад та функції  Журі Конкурсу 

8.1. Склад Журі Конкурсу визначається спільним рішенням правління Спілки споживчих товариств «Споживча кооперація Чернігівської області» та Чернігівський обком профспілки працівників споживчої кооперації.

До складу журі включаються працівники системи споживчої кооперації області, представники профспілок, підприємств, установ і організацій, що сприяють соціальному становленню та розвитку дітей і молоді (за згодою).

8.2. Журі організовує проведення Конкурсу, оцінює конкурсні роботи і визначає Переможця, відповідно до механізму голосування, зазначеного в Положенні.

8.3. Голосування проводиться кожним членом Журі індивідуально за двома критеріями оцінки:

 • Оригінальність сюжету — 1 до 5 балів;
 • Художність роботи — 1 до 5 балів.

8.4. Підсумкова оцінка кожного Учасника формується шляхом підсумовування оцінок наданими всіма членами Журі.

8.5. Результати засідань журі оформляються відповідними протоколами, які підписуються всіма членами журі.

8.6. Члени Журі зобов’язані забезпечити:

 • організацію і проведення Конкурсу;
 • проведення заходів в рамках інформаційної кампанії Конкурсу;
 • розповсюдження інформації про результати Конкурсу;
 • організацію і проведення виставки кращих робіт учасників Конкурсу;
 • створення рівних умов для всіх учасників Конкурсу;
 • забезпечення гласності проведення Конкурсу;
 • недопущення розголошування відомостей про проміжні і остаточні результати Конкурсу раніше дати офіційного оголошення результатів Конкурсу. 

9. Переможці Конкурсу

9.1. Переможці Конкурсу визначаються у своїх вікових категоріях.

9.2. Переможцями Конкурсу визнаються три перших роботи у кожній віковій категорії, що набрали найбільшу кількість балів.

Призовий фонд:

І місце (перша премія) – 500 грн.,

ІІ місце (друга премія) – 400 грн.,

ІІІ місце (третя премія) – 300 грн.

9.3. Роботи переможців будуть розміщені на офіційному сайті Споживспілки.

9.4. Організатор конкурсу має право одноосібно змінювати умови Конкурсу та вносити зміни в порядок нагородження переможців.                                     


16.06.2016

Новгород-Сіверська райспоживспілка виставляє на продаж автомобілі:

 • ГАЗ-3110, 2002 року випуску,  орієнтовна ціна продажу – 24 тис. грн.;
SAM_9227
 •  ГАЗ-3307,  2005 року випуску,  орієнтовна ціна – 38 тис. грн. 
SAM_9225